Aurex Service Institution - a professional base dealing with the service of stationary and transport equipment for hazardous materials and the repair of fittings for LPG gas, liquid fuels and petrochemical products.


Our offer:


 • legalizacje instalacji pomiarowych w cysternach,
 • naprawy cystern do przewozu gazów skroplonych i paliw płynnych,
 • przeglądy i rewizje okresowe cystern,
 • remonty kapitalne i powypadkowe cystern,
 • stały nadzór serwisowy dla flot cystern,
 • legalizacje dystrybutorów LPG,
 • całodobowy serwis sieci stacji gazowych z max szybkim czasem reakcji,
 • sprzedaż armatury, części i podzespołów do LPG i paliw płynnych,
 • budowa i montaż stacji LPG,
 • montaż zespołów pompowych i kompresorowych,
 • stanowiska do załadunku I rozładunku produktów chemicznych


We have all the necessary approvals, including the one from the Transport Technical Inspection and the Central Office of Measures.

Thanks to the implemented quality systems and ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 3834-2: 2007 certificates, and UC-27-215-N / 1-14 Decision, we provide high quality, professional service, reliability and punctuality of provided services.

The qualifications and experience of our staff allows us to provide comprehensive maintenance services, both in the field of stationary equipment, transport tanks, as well as in the field of equipment and armature, as well as modern system solutions.

We look forward to working with you!